ราย ละเอียด

อุปกรณ์ทดสอบ

...

อุปกรณ์ทดสอบ

1)สเปกโตรมิเตอร์

2)เครื่องทดสอบความต้านทานแรงดึง

3)เกลือ- หมอกทดสอบการกัดกร่อน

4)เครื่องทดสอบการดัด

ส่งคําถาม: